Sponsorpresentation HögforsGST

Idag vill vi presentera vår nästa sponsor som bidragit till vår satsning att starta denna ärorika klubb.

HögforsGST – ett av Nordens största företag inom värmetekniks utrustning och är sedan 2007 en av de ledande leverantörerna på den svenska marknaden.

Vi kan ta helhetsgrepp i alla typer av projekt – från behovsanalys och dimensionering till uppföljning, underhåll och löpande optimering.
Vi ser till att delarna i systemet samspelar på ett sätt som gynnar funktion, ekonomi och miljö.
Ofta handlar det om långt driven förenkling. Just nu expanderar vi starkt på den svenska och norska marknaden. Under 2015 utsågs vi till Superföretag av tidningen Veckans Affärer.

http://www.hogforsgst.se