Sponsorpresentation Sigma Technology

Sigma Technology är en del av Sigma och är en global leverantör av produktinformation, programvara och inbyggda lösningar samt offshore-utveckling.
Vi är experter med en passion för teknik och information, och är stolta över att leverera kvalitet och ständigt förbättra våra leveranser.

Vår filosofi är ”Local Drive – Global Strength”, därför har vi kontor över hela världen för att vara nära våra kunder, eftersom detta är det mest effektiva sättet att arbeta, både för oss och för våra kunder.
Vi har mer än 500 högt begåvade och engagerade medarbetare.
Vi har kontor i Sverige, Kina, Ungern, USA och Ukraina.

Sigma ägs av Danir AB och har cirka 3 600 anställda och ett nätverk av partners i tolv länder.

http://sigmatechnology.se